Składanie ofert na Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu
Redaktor: Webadmin   
17.10.2010.

Prosimy o składanie ofert handlowych na usługi doradcze w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach działania 6.1 "Paszport do eksportu" osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U.nr 68, poz.414 z póź. zm.).

pobierz dokument

Zmieniony ( 08.02.2011. )